0912-688-799 info@amore.vn
Phoi Canh Anh Thien – Vu Trong Phung (2)
Phoi Canh Anh Thien – Vu Trong Phung (2)
Phoi Canh Anh Thien – Vu Trong Phung (1)
KT01 – Mat Bang Tang 1
KT02 – Mat Bang Tang 2
KT03 – Mat Bang Tang 3
KT04 – Mat Bang Tang 4
KT05 – Mat Bang Tang 5
Phoi Canh Anh Thien – Vu Trong Phung (2) Phoi Canh Anh Thien – Vu Trong Phung (1) KT01 – Mat Bang Tang 1 KT02 – Mat Bang Tang 2 KT03 – Mat Bang Tang 3 KT04 – Mat Bang Tang 4 KT05 – Mat Bang Tang 5

Công trình : Kiến trúc nhà ở

Địa điểm : Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Chủ đầu tư : Anh Thiện

Hoàn thành : Tháng 9 năm 2015

Thiết kế & thi công : Công ty cổ phần Amore ( Amore Corp )