0912-688-799 info@amore.vn
Phoi Canh Chu Quan – Phu Tho 1 (2)
Phoi Canh Chu Quan – Phu Tho 1 (2)
Phoi Canh Chu Quan – Phu Tho 1 (1)
KT01 – Mat Bang Tang Ham
KT02 – Mat Bang Tang 1
KT03 – Mat Bang Tang 2
KT04 – Mat Bang Tang 3
KT05 – Mat Bang Tang Mai
KT06 – Mat Cat A-A
Phoi Canh Chu Quan – Phu Tho 1 (2) Phoi Canh Chu Quan – Phu Tho 1 (1) KT01 – Mat Bang Tang Ham KT02 – Mat Bang Tang 1 KT03 – Mat Bang Tang 2 KT04 – Mat Bang Tang 3 KT05 – Mat Bang Tang Mai KT06 – Mat Cat A A

Công trình : Kiến trúc nhà ở

Địa điểm : Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

Chủ đầu tư : Chú Quân

Hoàn thành : Tháng 9 năm 2015

Thiết kế & thi công : Công ty cổ phần Amore ( Amore Corp )