0912-688-799 info@amore.vn
Phong Khach (1)
Phong Khach (1)
Phong Khach (2)
Phong Khach (3)
Phong Khach (4)
Phong Bep An (1)
Phong Bep An (2)
Phong Bep An (3)
Phong Ngu Chinh (1)
Phong Ngu Chinh (2)
Phong Ngu Chinh (3)
Phong Ngu Con Gai (1)
Phong Ngu Con Gai (2)
Phong Ngu Con Gai (3)
Phong Ngu Con Trai (1)
Phong Ngu Con Trai (2)
Phong Ngu Con Trai (3)
Ve Sinh
Phong Khach (1) Phong Khach (2) Phong Khach (3) Phong Khach (4) Phong Bep An (1) Phong Bep An (2) Phong Bep An (3) Phong Ngu Chinh (1) Phong Ngu Chinh (2) Phong Ngu Chinh (3) Phong Ngu Con Gai (1) Phong Ngu Con Gai (2) Phong Ngu Con Gai (3) Phong Ngu Con Trai (1) Phong Ngu Con Trai (2) Phong Ngu Con Trai (3) Ve Sinh

Công trình : Nội thất căn hộ chung cư

Địa điểm : Khu đô thị mới Mỹ Đình, Hà Nội

Chủ đầu tư : Chị Thu

Hoàn thành : Tháng 12 năm 2014

Thiết kế & thi công : Công ty cổ phần Amore ( Amore Corp )