0912-688-799 info@amore.vn
Khu Sanh Chinh 1
Khu-sanh-chinh-1
Khu-sanh-chinh-2
Khu-sanh-chinh-3
Phong-cthdqt-1
Phong-cthdqt-2
Phong-cthdqt-3
Phong-cthdqt-4
Phong-hop-hdqt-1
Phong-hop-hdqt-2
Phong-hop-hdqt-3
Phong-hop-hdqt-4
Phong-tgd-1
Phong-tgd-2
Phong-tgd-3
Khu Sanh Chinh 1 Khu Sanh Chinh 2 Khu Sanh Chinh 3 Phong Cthdqt 1 Phong Cthdqt 2 Phong Cthdqt 3 Phong Cthdqt 4 Phong Hop Hdqt 1 Phong Hop Hdqt 2 Phong Hop Hdqt 3 Phong Hop Hdqt 4 Phong Tgd 1 Phong Tgd 2 Phong Tgd 3

Công trình : Nội thất văn phòng PIV

Địa điểm : Mỹ Đình, Hà Nội

Chủ đầu tư : Công ty cổ phần PIV

Hoàn thành : Tháng 9 năm 2016

Thiết kế & thi công : Công ty cổ phần Amore ( Amore Corp )