0912-688-799 info@amore.vn
Ps Vietnam Office 1
Ps-vietnam-office-1
Ps-vietnam-office-2
Ps-vietnam-office-3
Ps-vietnam-office-4
Ps-vietnam-office-5
Ps-vietnam-office-6
Ps Vietnam Office 1 Ps Vietnam Office 2 Ps Vietnam Office 3 Ps Vietnam Office 4 Ps Vietnam Office 5 Ps Vietnam Office 6

Công trình : Nội thất văn phòng PS Vietnam

Địa điểm : Âu Cơ Hà Nội

Chủ đầu tư : Công ty TNHH PS Vietnam

Hoàn thành : Tháng 9 năm 2016

Thiết kế & thi công : Công ty cổ phần Amore ( Amore Corp )