Dự án căn hộ

Địa chỉ : Hà Nội

Diện tích xây dựng: 160 m2

Kiểu kiến trúc: Căn hộ