Nhà điều hành điện gió Hòa Bình 1

Công trình : Nhà điều hành nhà máy điện gió Hòa Bình 1

Địa chỉ : Bạc Liêu

Diện tích xây dựng : 2000m2

Mô tả chi tiết: Kiến trúc hòa cùng cây xanh và thiên nhiên
Ảnh thi công cập nhật ngày 1/9/2021