Nhà điều hành điện gió Hòa Bình 1

Địa chỉ : Bạc Liêu

Diện tích xây dựng : 2000m2

Kiểu kiến trúc: Văn phòng

Mô tả chi tiết: Kiến trúc hòa cùng cây xanh và thiên nhiên