Dự án quy hoạch cảnh quan KĐT Bách Lẫm, Yên Bái

 

Loại : Dự án quy hoạch cảnh quan
Địa chỉ : Bách Lẫm, Yên Bái
Điện tích : 24 ha

Ý tưởng thiết kế quy hoạch cảnh quan