Dự án quy hoạch cảnh quan KĐT Bách Lẫm, Yên Bái

 

Công trình : Dự án quy hoạch cảnh quan

Địa chỉ : Bách Lẫm, Yên Bái

Diện tích : 24 ha