Biệt thự Phú Thọ

Địa điểm : Phú Thọ

Diện tích xây dựng : 750m2

Thời gian hoàn thành : 2016