Nhà hàng nhà điều hành Hòa Bình 1

Công trình : Nhà hàng nhà điều hành điện gió Hòa Bình 1

Địa điểm : Bạc Liêu

Diện tích xây dựng : 550 m2