The Ocean Coffee

Công trình : The Ocean Coffee

Địa điểm : Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hòa Bình, Bạc Liêu

Diện tích : 150 m2