Little Tam Coc Homestay

Công trình : Little Tam Coc Homestay

Địa điểm : Tam Cốc Bích Động, Ninh Bình

Diện tích : 2000 m2