Xây dựng

 Xây dựng dự án.

Xây dựng công trình.

Xây dựng tòa nhà căn hộ.

Xây dựng tòa nhà văn phòng.

Xây dựng nhà ở.